הסולם והנחש

בית ספר: חט"ב ב מגאר

שמות התלמידים: גית עסאקלה

מורה מנחה: רנא קאסם

תיאור: פתירת משוואות במשחק סולמות ונחשים 

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit