המירוץ לפונקציה

בית ספר: חט"ב אורט יובלי אריאל

שמות התלמידים: אסתי קלינה

מורה מנחה: שושי שטיינבך

 

תיאור: מטרה לימודית: התלמיד ידע לפתור שאלות בנושא פונקציה קווית. מטרת המשחק: להגיע למשבצת הסיום

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit