צורות נוצרות

בית ספר: ויצו נהלל

שמות התלמידים: תומר פיירמן, אור קלינשטרן, ליאור יחזקאל, אדום גרוסמן

מורה מנחה: דורית ארזי

תיאור: צורות נוצרות הוא משחק חשיבה גיאומטרי המתרגל תכונות גיאומטריות של מצולעים חישובי שטחים היקפים ועוד.

זכה בפרס שני

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit