עליסה בבית המתמטיקה

בית ספר: מקיף שש שנתי פקיעין

שמות התלמידים: אילאן יוסף, בהאא פארס, ראמי פדול, עדן סויד, גזל עאמר, נור סעידה, נואר עלי,מהנא זרקא, מיאר מהנא, מחמד חיר

מורה מנחה: אחלאם סעידה

תיאור: משחק של אסטרטגיות ניצחון

זכה בפרס "כיתה משחקת"

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit