משחקים עם פאי

בית ספר: אורט במעלה טבריה

שמות התלמידים: תלמידי אורטכניון ז'3, ח'3, ט'3

מורה מנחה: אלי ראש

תיאור: ביום הפאי חלקנו את תלמידי אורטכניון לקבוצות . תלינו בשטח בית הספר QR קודים עם שאלות. כל קבוצה שהצליחה לפתור את השאלה נכון, עברה לתחנה הבאה. הקבוצה שפתרה נכון את כל השאלות והגיעה ראשונה - היא המנצחת.

הוראות המשחק בסרטון

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit