משחק צוללות מתוקשב

בית ספר: אורט במעלה טבריה

שמות התלמידים: אוסטרובסקי עידן, ברודניק תומר, טובל אלירן, מסאלחה סארה, גומן נונה, גוריאונב אורלי.

מורה מנחה: אלי ראש

תיאור: לכל משתתף במשחק יש קובצי גאוגברה כל קובץ בגודל 10x10 משבצות. הקובץ האחד מסמל את השטח ה"ימי" שלו, בו הוא מציב את הצוללות שלו כאוות נפשו. ואילו הקובץ השני מסמל את השטח ה"ימי" של צוללות יריביו, ומשמש מעקב לגילוייַם. כל ריבוע ממוספר מצדו במספרים 1-10, בציר ה-X ובציר ה-Y - זאת כדי להעניק לכל משבצת בלוח קואורדינטות משלה (X,Y).

אפשר לשלב בקבוצות גבהות: גאומטריה פונקציות עם הגבלת תחום.

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit