Math on the line

בית ספר: אורט גוטמן נתניה

שמות התלמידים: עומר הולצמן, יונתן קירפיץ', אלון קוגן, נעמי ארשנסקי, חן מיצ'ניק, יובל לוין

מורה מנחה: רינה זבודניק

image001 3

תיאור: החדר שלנו בנוי מכ-9 חידות מרכזיות, שעל מנת לפתור אותן ולצאת מהחדר בזמן הרצוי, יצטרכו השחקנים להפעיל את החשיבה היצירתית שלהם, שיתוף הפעולה והחומר שלמדו בבית הספר. החדר בנוי לרמה (וטכניקה) של 5 יחידות לימוד במתמטיקה לכיתה י' (מואצת) בעלי חשיבה יצירתית מעל הממוצע, אומנם, אפשר להתאים את החדר לרמה קלה יותר או קשה יותר - במידת הצורך.

זכה בפרס ראשון בוגרים

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit