the math scorer

בית ספר: אורט כרמים, כרמיאל.

שם התלמידים: לירוי ברזילי, עמית רז, אלי גורביץ' ואליחי ברזילי.

מורה מנחה: רגינה צ'ולסקי.

תיאור: המשחק הינו לשני משתתפים ועליהם לבחור אפשרות אחת מתוך חמש אפשרויות למשחק שכל אפשרות כזו היא בנושא אחר.

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit