מה מסתתר מאחורי הדלת

בית ספר: גוונים, ראש העין.

שם התלמידים: הילה ג'יבוטרו, איתמר סלומון ורון בן אפרים.

מורה מנחה: מיכל רם.

תיאור: לפני המשחק יש להתחלק לזוגות. כל זוג פותר יחד תרגילים קשים במתמטיקה וכך מתקדמים הלאה.

מצגת


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit