doge of math - come back

בית ספר: אורט נעמי שמר, גן יבנה.

שם התלמידים: גד דבח, גיא קינן ואופק גולדווסר.

מורה מנחה: הדס בן ארצי וענת בסל.

תיאור: המשחק בסגנון משחק מחשב "סופר מריו", הנושא המתמטי של  המשחק הוא משוואות ומטרת המשחק היא לפתור משוואות ולעזור לדמות של המשחק להתקדם.

זכה בפרס משחק מחשב מתמטי מהנה

המשחק

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit