math snake

בית ספר: אמי"ת, גוש דן.

שם התלמידים: דניאל כהן, עידן כהן, נעם פוס, שהם צורארו, ידעיה כצמן.

מורה מנחה: אריק ויינשטיין.

תיאור: מטרת המשחק היא שהנחש יאכל את התשובה הנכונה לתרגיל שמופיע בפינה הימנית העליונה, מאבדים חיים כשמתנגשים בפינות או כשאוכלים את התשובה הלא נכונה.

זכה בפרס משחק מחשב מתמטי עשיר

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit