הרפתקה חשבונית

בית ספר: גוונים, ראש העין.

שם התלמידים: נוי גיא, אדוה שמיר ורומי זרסקי.

מורה מנחה: מיכל רם.

תיאור: מטרת המשחק היא לפתור נכון את התרגילים בזמן מוגבל ולהגיע לסוף המשחק. על השחקן לבחור את התשובה הנכונה מבין האפשרויות לפני שייגמר הזמן.

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit