geometry is fun- angles

בית ספר: חט"ב עין מאהל.

שם התלמידים: שהד חביבאללה, אנואר אבוליל, מוחמד אבוליל, חאלד אבוליל, אחלאם אבוליל וזינב חביבאללה.

מורה מנחה: זריקי איה.

תיאור: המשחק מחולק ל-3 מחלקות (בוא נזכור, בוא ללמוד, בוא לשחק) ובשפות העברית והערבית.

זכה בפרס משחק מחשב מתמטי מלמד

המשחק

מצגת


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit