Function Flight

בית ספר: חט"ב שרת, כפר סבא.

כיתה: ט'.

שם התלמידים: יובל מורשטיין, עמרי אורגד, אלון מויסייב וגיא ז'יטניק.

מורה מנחה: טלי פורמן.

תיאור: מטרת המשחק היא לצבור 30 נקודות וזאת עושים ע"י כך שמגיעים לנקודות ה-0 הקטנות של הפונקציה המוצגת בתחתית המסך. נפסלים כאשר נוגעים בקווים האדומים כ-3 פעמים.על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit