מסע לארמון

בית ספר: העליה השניה, עכו.

כיתה: ח'.

שם התלמידים: אלכסיי אילין.

מורה מנחה: רות חושכבר.

תיאור: משחק מחשב בנושאים: שברים, אחוזים ופונקציות. השחקן יכול לבחור באיזה נושא לשחק, על מנת לעבור שלב על השחקן לענות על מספר שאלות באותו נושא.

הוראות המשחק

המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit