האדריכל הצעיר

בית ספר: חט"ב אחווה, טייבה.

כיתה: ח'.

שם התלמידים: וסים חג יחיא, סעד מסארוה, ביאן עזאם, עביר גבארה, עזיזה עאזם, איה רביע, למא יאסין, בושרא מסארוה.

מורה מנחה: אריג חג יחיא.

תיאור: משחק המתאר וממחיש את משפט פיתגורס ע"י התנסות עצמית. ישנם מספר תרשימים שונים אשר מורכבים מחלקים שונים ומהם ניתן ללמוד על התכונה: סכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר במשולש ישר זווית. המשחק הוא בגאוגברה.

המשחק השתתף בתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון וזכה בציון לשבח על "משחק מתמטי מגוון".  

הוראות המשחק והמשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos