MathRun

בית ספר: חט"ב עמל מדעים ואומנויות, אלון נהריה.

כיתה: ט'.

שם התלמידים: חן חושקובר, אורין חושקובר, ספיר וקנין, אופק לוי, תמיר אליהו.

מורה מנחה: שושנה אלבז.

תיאור: משחק באפליקציה המיועד לשני שחקנים בלבד אשר משחקים אחד נגד השני. משחק בנושא משוואות ואי שוויונות אלגבריים. במשחק על השחקנים לפתור משוואות ואי שוויונים תוך 20 שניות כאשר על כל תשובה נכונה השחקן מתקדם צעד אחד קדימה ועל תשובה לא נכונה צעד אחורה. המנצח הוא זה שחוצה את קו הסיום ראשון.

המשחק השתתף בתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון וזכה בפרס על "אפליקצייה מצטיינת".  

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos