math snake

בית ספר: אורט דפנה, קרית ביאליק.

כיתה: ז'.

שם התלמידים: אופק צליק, שירה שפרינגר וגיא אלון.

מורה מנחה: חגית פלח.

תיאור: משחק מחשב בו הנחש צריך לאכול את התשובה הנכונה של השאלה שמופיעה במסך, אם צדקתם אתם עולים לשלב הבא, ואם טעיתם יש לכם עוד הזדמנת, טעות שנייה והמשחק יגמר. צריך לשים לב שהנחש נע כל הזמן, ועליכם למנוע ממנו לגעת בשוליים תוך כדי שעונים על השאלות המתמטיות אחרת תיפסלו. ישנן 11 שאלות סה"כ.

המשחק השתתף בתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון וזכה בציון לשבח על "משחק מחשב מתמטי מהנה".  

הוראות המשחק

המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos