Sample Image

יצירת מגן דוד 

כיתה: ז-י"ב

תיאור: לכבוד יום העצמאות אנו מחדשים את הפיצוח "יצירת מגן דוד" שנשלח בעקבות תחרות לכבוד שנת השישים לישראל. 

הנכם מוזמנים לעודד את תלמידכם לחקור וליצור את צורת מגן דוד. אנו נמשיך ונפרסם יצירות נבחרות.

מצורפים גם קישורים לחקר של צורת מגן הדוד והצעות לפעילות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos