Sample Image

קיפולי נייר גיאומטריים

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח עוסק בגילוי תכונות גאומטריות של המשולש, הטרפז והמקבילית בעזרת קיפולי נייר.

הפעילות כוללת שימוש במושגים של קטע אמצעים במשולש ובטרפז, סכום זוויות במשולש ושטחים.

לסיום מובאת הצעה לחידה, פעילות חקר של משולש מצרי, בעל השלשה הפיתגורית המפורסמת 3:4:5.
נשמח לקבל פתרונות!

תודות ליפית אביטל שתרמה לנו מעבודתה.

בנוסף, לעיונכם: קיפולי נייר מתמטיים- אוסף קישורים למאמרים, פעילויות, אתרים ומצגות המוקדשים לאוריגמי ומתמטיקה.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos