Active Image

אוצרות פיתגורס

כיתה: ט-י"ב

תיאור: בפעילות חידות הדורשות יישום של משפט פיתגורס וידע על המעגל.
תוכלו לשלב את החידות בהוראת הנושא כדי לגוון ולהעשיר וכמו גם לתרגל. 
כן מצורפים קישורים לבעיות הדורשות יישום של משפט פיתגורס וקישורים ופעילויות נוספות על פיתגורס. 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos