thisweek posters

המלצת השבוע - לפתיחת השנה - עצבו את הכיתה המתמטית בעזרת המדור פוסטרים מתמטיים.


thisweek earth

הפיצוח - מדידת היקף כדור הארץ

לקראת יום השוויון שחל ב-21 בספטמבר, פיצוח שהוא הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי למדידת היקף כדור הארץ באותן שיטות ועקרונות פשוטים ומדהימים

שהשתמש בהם ארטוסתנס לפני יותר מ-2000 שנה.

בפיצוח הסבר על הפרויקט ואופן ביצועו וכן הסברים על שיטתו של ארטוסתנס הכוללים איורים וסרטים ממחישים.

הידע הבסיסי הנדרש לפעילות הוא בגיאומטריה זוויות בין חותך ושני מקבילים, דמיון משולשים וקצת טריגונומטריה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit