המלצת השבוע - יישומים דינאמיים - האליפסה

thisweek ellipse

במאגר יישומים דינאמיים אוסף עצום של פעילויות אינטראקטיביות בליווי יישומונים המותאמים לכיתה.

והפעם המלצה על מדור מקומות גיאומטריים, אוסף יישומונים ההממחישים באופן דינאמי את יצירת המקום הגיאומטרי.

האליפסה כמקום גיאומטרי, דף עבודה אינטראקטיבי, יישומון וסרטון הממחיש את העוצמה של היישומון והחקר עימו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit