המבוך של גלטון

כיתה: ט-י"א


תיאור:
הפיצוח עוסק בהסתברות ומעט בסטטיסטיקה. בפיצוח פעילות לחקר התפלגות בינומית
תוך ניסוי בסימולציה דינאמית של לוח גלטון (הדומה למשולש פסקל).
התלמידים חוקרים את גרף הפעמון, העקומה הנורמלית ומפתחים את הנוסחאות להסתברות בינומית, תוך שימוש במשולש פסקל. 
בפיצוח הפניות לרקע הסטורי של ענף ההסתברות ושימושים בתרבות המודרנית (חכמת ההמונים).  

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos