tavor captureבמעלה הר תבור

תקציר: בעליה להר תבור היכן המטפס נמצא במקום התלול ביותר?
 חקירה בעזרת יישום דינאמי תכונת הקעירות של פונקציה כלפי מעלה וכלפי מטה.

מעקב אחר שיפוע המשיק ומיקומו מעל ומתחת לגרף תרמוז לנו על נקודת הפיתול.

כאן המקום לדון בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת הראשונה וכן גם הנגזרת השנייה. 

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים:

movie icon במעלה הר תבור – חלק א

movie icon במעלה הר תבור – חלק ב


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos