המחנה "הכי הכי"
Active Image

כיתה: ט-י"ב

תיאור: הפיצוח המחנה "הכי הכי" בפעילות אוסף בעיות שבהן יש למצוא ערכי קיצון של הבעיה בדרכים שונות,
לאו דווקא בעזרת חשבון דיפרנציאלי.רוב הפעילויות מתאימות גם לתלמידי חטיבת הביניים.לפעילות מצורפים מאמרים לקריאה נוספת בנושא.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit