out of three

משלוש (בעיות) יוצא אחד

תיאור: ז-י'

כיתה: פרוייקט Nrich, מאוניברסיטת קמבריג' באנגליה, שם לו למטרה להעשיר את ההתנסויות המתמטיות
של הלומד בדרכים רבות. (לפרטים).
מדי חודש מפרסם האתר בעיות וחידות מתמטיות ברמות שונות, ומזמין תלמידים מרחבי אנגליה והעולם לשלוח פתרונות ולפרסמם.
מדי פעם נענים גם תלמידים מישראל לאתגר.

החודש פורסם מבחר שאלות  שנועדו לפתח את הכושר הויזואלי של התלמידים ומעודדות אותם "לראות" מתמטיקה.

אנו מזמינים תלמידים להצטרף החודש לפותרים מרחבי העולם ולשלוח פתרונות,
אותם אנו נשלח ל-NRICH  (בתרגום לאנגלית) ונפרסמם גם באתרנו.
הפתרונות המובחרים יזכו בפרסים. 
בפיצוח שלוש בעיות שונות שהן אחת. שלש הבעיות המוצגות באמצעות סיפור מסגרת שונה,
עוסקות במציאת חוקיות של סכום מספרים עוקבים. הבעיות מלוות בהדגמות אינטראקטיביות התומכות בחקירה.
ניתן לתת לתלמידים לפתור את שלש הבעיות יחד, או לחקור כל בעיה בקבוצות קטנות ולסכם בדיון משותף.

הפיצוח עוסק במציאת חוקיות של סדרות חשבוניות, לכן ניתן להציגו הן בכיתה ז' כאשר עוסקים בנושא החוקיות,
והן בכיתה י' כאשר עוסקים בסדרות או באינדוקציה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit