functions everywhereפונקציות פה ושם ובכל מקום- ארבעה פיצוחים

כיתה: ז-ט'

תיאור: בארבעת הפיצוחים חשיפה ראשונית למושג הפונקציה מכמה היבטים שונים תוך צפייה בסרטים ומשחקים אינטרקטיביים.

1.מכונות של פונקציה - תוך כדי משחק יכירו התלמידים את הפונקציה כמכונה ואף ירכיבו מספר פונקציות פשוטות.
2.בונים בקוביות -תוך כדי התנסות מוחשית בבנייה בקוביות התלמידים יבחנו תהליכי השתנות באמצעות בניית טבלה וגרף.
3.אגדה של פונקציה - התלמידים יכירו את האגדה המפורסמת "גרגר האורז" (אגדת השחמט) העוסקת בהפתעה של
השתנות של גידול פי שניים. התלמידים יבחנו את קצב הגידול וישוו זאת לגידול לינארי ואחר.
4.הפונקציה בסרטים מצויירים - מרוץ המדרגות- התלמידים יעקבו אחר תהליך של השתנות בסיפור המוצג
בסרט מצוייר, טבלה ובגרף.
Sample Image על מנת לראות את הסרטים כדאי להתקין QuickTime.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit