functions everywhereפונקציות פה ושם ובכל מקום- ארבעה פיצוחים

כיתה: ז-ט'

תיאור: בארבעת הפיצוחים חשיפה ראשונית למושג הפונקציה מכמה היבטים שונים תוך צפייה בסרטים ומשחקים אינטרקטיביים.

1.מכונות של פונקציה - תוך כדי משחק יכירו התלמידים את הפונקציה כמכונה ואף ירכיבו מספר פונקציות פשוטות.
2.בונים בקוביות -תוך כדי התנסות מוחשית בבנייה בקוביות התלמידים יבחנו תהליכי השתנות באמצעות בניית טבלה וגרף.
3.אגדה של פונקציה - התלמידים יכירו את האגדה המפורסמת "גרגר האורז" (אגדת השחמט) העוסקת בהפתעה של
השתנות של גידול פי שניים. התלמידים יבחנו את קצב הגידול וישוו זאת לגידול לינארי ואחר.
4.הפונקציה בסרטים מצויירים - מרוץ המדרגות- התלמידים יעקבו אחר תהליך של השתנות בסיפור המוצג
בסרט מצוייר, טבלה ובגרף.
Sample Image על מנת לראות את הסרטים כדאי להתקין QuickTime.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos