Sample Image

הרהורים על התחלקות

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בהוכחת טענות מתורת המספרים הנוגעות לתכונות התחלקות של מספרים.
והפעם הוכחות ללא אינדוקציה. הבעיה הראשונה מציגה את המשפט הקטן של פרמה,
המחשה ויזואלית של מקרה פרטי שלו, טיפול במקרים פרטיים ובהשתמעויות שלו.
שתי הבעיות האחרות עוסקות בחילוק מספרים ב-11. כן מצורפים דפי תרגול שחיברה קלרה זיסקין.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos