Sample Image

סדרה הנדסית מתכנסת

כיתה: י-י"א

תיאור: הפיצוח עוסק בסדרה הנדסית מתכנסת ובו הוכחות ויזואליות לסכום סדרה הנדסית אינסופית
ומספר בעיות מילוליות וגיאומטריות בנושא.
הוספנו אוסף קישורים למאמרים ואתרים המציעים פעילויות להעמקת ההכרות עם סדרה הנדסית מתכנסת.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit