Capture

הפרש ריבועים

כיתה: ט-י'

תיאור: הפיצוח "הפרש ריבועים", כשמו כן הוא, עוסק בנוסחת הפרש ריבועים כולל הוכחות אינטראקטיביות ללא מילים,

חידות ושאלות חקר הדורשות יישום הנוסחה ואפילו הוכחת משפט מתמטי, הידוע כמשפטון פרמה.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos