Sample Image

פחות או יותר- מערכת אי שוויונות ליניאריים

כיתה: ח'-ט'

תיאור: הפיצוח "פחות או יותר- מערכת אי שוויונות לינאריים" הוא החלק השני של הפעילות
להתרת אי שוויונות לינאריים בעזרת גרפים.
בפיצוח אוסף בעיות מחיי היום יום הדורשות יצירת מודל של מערכת אי שוויונות, העלאתן על הגרף
ומציאת השטח העונה על אילוצי הבעיה.
רוב הבעיות עוסקות במציאת פתרונות שלמים. הפעילות מתאימה גם כמבוא לתכנון לינארי.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos