מישורים מאונכים וישרים מאונכים

שני מישורים אנכים האם גם שני הישרים מאונכיםנושא: גאומטריית המרחב

כיתה:  י'-יב'

תיאור: פעילות אינטראקטיבית המטפלת בקושי לזהות ישרים מאונכים. היישומון מדגים וממחיש זיהוי של שני ישרים מאונכים הנמצאים בשני מישורים מאונכים. במישורים מאונכים, כאשר אחד הישרים מאונך למישור אז הוא מאונך לישר במישור השני (ולמעשה אנך לכל ישר במישור זה). ניתן לראות בבירור שאם לא מתקיים תנאי זה הישרים אינם מאונכים.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit