שטחים

נושא: שטחים 

כיתה: ט'-יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת מרובעים שאלכסוניהם מאונכים ומציאת נוסחה לשטחם.

 

 

 

 

 

 


 

נושא: שטחים

כיתה: ט- י, שאלון 804

תיאור:דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הבעיה העוסקת בתכונות המלבן ושטח משולש:

ABCD הוא מלבן. 

מנקודה E שעל הצלע AB, מורידים את האנכים הבאים: EM ו- EN על האלכסונים AC ו- BD בהתאמה. 

BF הוא אנך מקודקוד B לאלכסון AC. 

מה הקשר בין האנכים לאלכסוני המלבן הללו? 

הבעיה נערכה ע"פ: גבי יקואל 804 - עמ 277- 32


נושא: שטחים

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: מתוך המאגר החדש 801, שאלה 5. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


נושא: שטחים   

תיאור:דף עבודה אינטראקטיבי בו מוצגים מלבנים שווי שטח בהם חסומים צורות שונות. על התלמיד למצוא את השטח הצבוע הגדול ביותר והקטן ביותר על פי חישובי שטח משולש עם גבהים שווים. המשימה

לקוחה מתוך מתמטיקה משולבת כיתה ז.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit