נוסחת שטח המשולש

נושא: שטחים

כיתה: ז', ח'

תיאור: בדף העבודה האינטראקטיבי הנחיה כיצד להוכיח את נוסחת שטח משולש לפי שטח המלבן החוסם אותו. היישום הדינאמי מאפשר לבחון מצבים שונים, כגון משולש חד זווית, ישר זווית וקהה זווית.

 

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit