Geometry 3D - סביבה ממוחשבת של מכון פרודנטאל ההולנדי ובה שש יחידות (Modules) לפיתוח הראיה המרחבית. בסביבה בעיות שונות לחקירה אינטראקטיבית עם יישומונים הממחישים בניות של גופים תלת מימדיים ומאפשרים מבט עליהם מכל כוון. בסביבה משולבים כלים לשרטוט גופים במרחב, סיבוב הגופים והיטלים, פרישה של הגופים, חתכי מישור ועוד. הסביבה מתורגמת בחלקה לאנגלית.

כמו כן ניתן למצוא יישומונים ומשחקים אינטראקטיביים במגוון נושאים.

היישומונים דורשים תוסף ג'אווה ועובדים בדפדפן שאינו כרום.

 

 

 


GeoGebraGeoGebra היא תוכנת מתמטיקה דינמית חופשית ורבת פלטפורמות לבתי-ספר, המאגדת גאומטריה במישור ובמרחב, אלגברה וחשבון. היא זכתה בפרסים בין-לאומיים כולל פרסי התוכנה החינוכית האירופי והגרמני. 

ניתן להוריד את הגאוגברה למחשב או לעבוד עם הגאוגברה ישירות בדפדפן. קיימת גם אפליקציה ידידותית למכשירים ניידים.

תוכלו למצוא אוסף עשיר של יישומני גאוגברה לשילוב בכיתת המתמטיקה במאגר היישומים הדינאמיים של מרכז המורים, ובמאגר היישומונים העולמי geogebra-Tube.

הדרכות לשימוש בגאוגברה: מדריכים לעבודה בגאוגברה באתר מרכז המורים, האתר geogebra.co.il אתר מדריך בעברית.

 

 

 

 


Cinderella הינה תוכנה לחקירה גיאומטרית, יצירת סימולציות ועוד. 

באתר הדגמות מרהיבות.

 


GeocadabraGeocadabra הינה תוכנה לחקירה גיאומטרית. 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit