GeoGebraGeoGebra היא תוכנת מתמטיקה דינמית חופשית ורבת פלטפורמות לבתי-ספר, המאגדת גאומטריה במישור ובמרחב, אלגברה וחשבון. היא זכתה בפרסים בין-לאומיים כולל פרסי התוכנה החינוכית האירופי והגרמני. 

ניתן להוריד את הגאוגברה למחשב או לעבוד עם הגאוגברה ישירות בדפדפן. קיימת גם אפליקציה ידידותית למכשירים ניידים.

תוכלו למצוא אוסף עשיר של יישומני גאוגברה לשילוב בכיתת המתמטיקה במאגר היישומים הדינאמיים של מרכז המורים, ובמאגר היישומונים העולמי geogebra-Tube.

הדרכות לשימוש בגאוגברה: מדריכים לעבודה בגאוגברה באתר מרכז המורים, האתר geogebra.co.il אתר מדריך בעברית.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit