משפט פיק

pick theoremגאורג פיק (1859-1942) היה מתמטיקאי יהודי אוסטרי  נודע, שנספה בשואה.  ב-1942 נשלח פיק למחנה הריכוזטרזיינשטט, שם מצא את מותו כשבועיים מאוחר יותר בגיל 82פיק ידוע בעיקר בזכות המשפט שגילה והוכיח, "משפט פיק" לקביעת שטח מצולעים על גבי מישור, הקושר בין תורת המספרים לגיאומטריה.

פעילות אינטראקטיבית יפהפיה לחקירת משפט פיק והוכחתו. מאת NGfl Cyrmo.

חוק פיק – פעילות מאת מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

חוק פיק – שבבים, עלון מורי מתמטיקה

סרטון על משפט פיק והוכחתו – מאת הBBC


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit