שימוש בגישה גרפית לצורך פתרון שאלות בהסתברות

כתב: אלכס גנלין.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: מאמר זה מציג ומנתח בעיות בהסתברות שפתרונן מבוסס על יחסי שטחים או על יחסי נפחים. הבעיות המופיעות במאמר אינן כלולות בתוכנית הלימודים, אך הידע הדרוש לפתרונן מבוסס על תכנים מתמטיים הכלולים בתוכנית הלימודים.

מקור: על"ה 58 תש"ף, 2020.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos