חמש דרכים שונות לפתרון משוואה (אי-רציונאלית) אחת

כתבה: חמוטל דוד.

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: במאמר זה מוצגות חמש דרכים שונות לפתרון המשוואה: (x^2-5=√(5-x. משוואה זו נראית לכאורה תמימה ופשוטה, אך ניסיון ראשון לפתור אותה בדרך אלגברית- בסיסית ושגרתית על-ידי העלאה בריבוע של שני האגפים,  מראֶה כי המשימה אינה פשוטה כלל ועיקר. עושר השיקולים וכיווני החשיבה המשולבים בפתרונות השונים המוצגים בהמשך, מסווג את הבעיה בקבוצה מכובדת של בעיות המזמנות חקר.

מקור: על"ה 58 תש"ף, 2020.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos