פונקציות עם שורשים שאינם ריבועיים- אולי צריך חוקי גזירה חדשים?

כתבה: ד"ר חמוטל דוד.

מדור: במבט נוסף.

תקציר: פונקציות עם שורשים ריבועיים ושאינם ריבועיים ממקדות את תשומת הלב בתחומי ההגדרה שלהן ובתחומי ההגדרה של נגזרותיהן. המאמר עוסק בתכונות של פונקציות אלה ושל נגזרותיהן, ודן בנקודות עדינות שיש לתת עליהן את הדעת, בעת העיסוק בפונקציות אלה, על מנת להימנע מטעויות.

מקור: על"ה 57 תשע"ט, 2019.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit