תופעה או חוויה: המקרה של משיק לפולינום ממעלה שלישית

כתבו: עינב איזקוביץ-עודי ואסתר גרונהט.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציג מהלך הוראה המשלב מרכיבים של חקר וגילוי, בניה והדמיה דינמית, ודן בתרומתם של תרגילים שונים להשגת מטרות בהוראה. החלק הראשון של המאמר מציג תופעה שיכולה להפתיע גם מורים מנוסים. המשך המאמר  מדגים, באמצעות בעיות 'רגילות', שרבות כמותן מצויות בספרי הלימוד, כיצד שינוי קטן בניסוח בעיה מתמטית יכול להפוך שאלה שגרתית לפעילות מסקרנת, חווייתית ומהנה.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit