מבט נוסף על ישר אוילר

כתבו: לאה דוראל ונאוה אלמוג.

מדור: במבט נוסף

תקציר: בשנת 1765 גילה אוילר והוכיח כי לכל משולש קיים ישר העובר דרך 3 הנקודות הבאות: מפגש התיכונים, מפגש הגבהים ומפגש האנכים האמצעיים. הישר הזה נקרא על שמו ישר אוילר. מאז ועד היום מתמטיקאים ממשיכים לעסוק במסקנות של אוילר ולהרחיבן, תוך גילוי תופעות מתמטיות מפתיעות.

המאמר עוסק בישר של אוילר, בהוכחתו, ובתופעות נוספות הקשורות אליו. 

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos