המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - זהו את הזהות - הצעה להוכחה ויזואלית ומשימת פיענוח

זהו את הזהות -  הצעה להוכחה ויזואלית ומשימת פיענוח 

כתבו: יוסי כהן ואביטל אלבוים - כהן.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציע הוכחה של זהות טריגונומטרית, שונה מזו המקובלת בספרי הלימוד, ומשימת פענוח המזמינה את התלמידים לפתח את ההוכחה באמצעות איור.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit