זהו את הזהות -  הצעה להוכחה ויזואלית ומשימת פיענוח 

כתבו: יוסי כהן ואביטל אלבוים - כהן.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציע הוכחה של זהות טריגונומטרית, שונה מזו המקובלת בספרי הלימוד, ומשימת פענוח המזמינה את התלמידים לפתח את ההוכחה באמצעות איור.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos