הסיפור שלא נגמר

כתבה: רוזה לייקין

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: המאמר מציג בעיה גאומטרית מרובת-פתרונות, ממחיש באמצעותה את העצמה המתמטית והפדגוגית של חקר בסביבת גאומטריה דינמית, לגילוי תכונות רבות ומפתיעות של האובייקט הנחקר, ומציג הוכחות מגוונות של תכונות אלה.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit