טכניקה בצד הבנת מושגים מתמטיים

כתב: יוסף עוואבדי.

מדור: משולחנו של המורה.

תקציר: המאמר מציג סיטואציה שבה תלמידים פותרים מערכת משוואות, מבצעים פעולות שמנקודת ראותם הן שגרתיות ולגיטימיות,

ובכל זאת מקבלים פתרונות שונים. המחבר מפרש את הסיטואציה מנקודות מבט שונות ומציע לנצל סיטואציות מסוג זה כפתח לדיון בפתרון מערכת משוואות ובמשמעויות שניתן לייחס לתהליך הפתרון.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit