על פרקטלים, שטחים וטורים גאומטריים אינסופיים

כתבו: עטרה שריקי וליאורה נוטוב.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציג בקצרה את הגאומטריה הפרקטלית, ומדגים כיצד ניתן לשלבה בהוראת הנושא 'סדרות גאומטריות' במטרה לפתח אינטואיציה להתכנסות של סדרות.

מקור: על"ה 53, תשע"ו 2016.


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit