הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות משילוב הערכת עמיתים בהוראה 
כתב: יניב ביטון 
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי 
תקציר: המאמר עוסק בהזדמנויות הלמידה הנוצרות בעת שילוב של משימות הערכת עמיתים בתהליך הלמידה. חלקו הראשון של המאמר מתאר מחקר שהתקיים במרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון, בו נבדקה תרומתן של משימות הערכת עמיתים בקרב סטודנטים, וזוהו 4 הזדמנויות למידה שיצרו משימות ההערכה. חלקו השני של המאמר מתאר מהלך של שילוב הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה, הלומדים בתיכון הוירטואלי, ומראה כיצד ארבע ההזדמנויות ללמידה שזוהו במחקר שנערך בקרב סטודנטים, באות לידי ביטוי גם בפעילויות הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה בתיכון הווירטואלי.  
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos