אצעדות ומחרוזות 
כתב: דן בן שאול
מדור: אפשר גם אחרת
תקציר: תזכורת לגבי מיפוי המספרים הראשוניים, בעזרת אמצעי המחשה. 
מקור: על"ה 44, תשע"א 2011.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit