התנהגות מתמטית בעלת גוון של שימור

מדור: זה רעיון

כתבו: שלמה חריר, משה סטופל.

תקציר: המחברים סוקרים מגוון רחב של בעיות מתמטיות, מוכרות בחלקן הגדול, אשר ניתן להציגן כמצביעות על 'גדלים שמורים'- 'אינווריאנטים'. נקודת מבט כזו מזמנת חקירה דינאמית של מצבים מתמטיים ויכולה להוביל להבנה עמוקה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit